Polariteits

massage

Polarteitsmassage is een holistische massage, waarbij zowel fysiek als energetisch wordt gewerkt. Het doel is om de doorstroming van levensenergie te stimuleren. Een klacht, of deze nu fysiek is of emotioneel, is een uiting van een disbalans.

Een polariteit is een spanningsveld van twee aspecten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zoals koud en warm, geven en ontvangen, vasthouden en loslaten. Op het moment dat hiertussen geen vloeiende beweging meer is, ontstaat er spanning. Een teveel of een te weinig aan spanning in huid-, spier-, orgaanweefsel of in gewrichten, betekent een blokkering van energie.

Om doorstroming van energie te stimuleren werk ik enerzijds met massagegrepen die direct het gespannen weefsel losmaken en anderzijds met polarisaties (verbindingsgrepen) die inwerken op het vrij doorstromen van energie.

Alle bestaande zaken zijn eigenlijk één. Het slechte en verrotte kan worden getransformeerd tot wat zeldzaam is en waardevol.

Chuang Tsu